Halmslöjd

Deltagarkultur » Subventionerade program
Tillbaka
Tid ca 1,5 tim eller enligt ök Aktiviteten sker sittande kring ett bord Gruppstorlek enligt ök

Beskrivning

– som samtal eller praktiskt slöjdpass
Halm är ett material som använts i Halland till bruksändamål – halmtak - såväl som till dekoration – julgransprydnader.

Vi slöjdar tillsammans
En pedagog handleder ett praktiskt slöjdpass som specialanpassas till deltagarna.

Vi pratar om halm
”Hur såg er julbock ut? Hade ni halmstjärnor i granen? Tror ni denna tomte dansar eller vad gör han?”
Med utgångspunkt från föremål i olika halmtekniker leder en pedagog ett samtal
där vi minns hur halm förekommer och har förekommit i våra hem och andra miljöer.

Information

Bostadsort
Hemsida Ingen
YouTube Ingen
SoundCloud Ingen

Pris

Pris 1 750 kr